Gå til hoved-indhold

Særligt om knækkede rodfile

En knækket rodfil skal først anmeldes, når følgeskaden sker og der kan konstateres fx infektion eller anden behandlingskrævende tilstand. Anmeldelse er nærmere beskrevet i det følgende:

Den dag, hvor filen knækker, er den dag skaden forårsages, og fra den dato begynder forældelsesfristen på 10 år at løbe.

En knækket rodfil uden andre gener eller behandlingsbehov giver ikke i sig selv ret til erstatning, da der ikke endnu er sket en skade som følge af, at rodfilen knækkede.

Den erstatningsudløsende skade sker derimod først, når der kommer betændelse, eller der optræder behov for en behandling som følge af den knækkede rodfil. Fra den dag, hvor der kommer betændelse, eller der optræder behov for en behandling er der 3 års frist til at anmelde skaden i.

I sager med knækkede rodfile betyder dette, at den 3 årige forældelsesfrist først begynder at løbe på det tidspunkt, hvor symptomerne på følgerne af, at rodfilen knækkede, viser sig. På samme måde indtræder erstatningskravet først fra den dag, hvor infektionssymptomerne optræder. 

I modsætning hertil løber den 10 årige forældelsesfrist altid fra forårsagelsestidspunktet = den dato, hvor rodfilen knækkede.

Tandlægen bør orientere patienten, hvis han/hun knækker en rodfil, ligesom det altid bør noteres i journalen.

Eksempel 1 
En rodfil knækker, men der optræder først infektionssymptomer 4 år efter. Den 3 årige forældelsesfrist begynder først at løbe fra det øjeblik, der er symptomer. Der er så 3 år til at anmelde skaden i. Den 10 årige forældelsesfrist får ingen betydning i dette tilfælde, da der fortsat er 6 år tilbage.

Eksempel 2 
En rodfil knækker, men der optræder først infektionssymptomer 9 år efter. Den 3 årige forældelsesfrist begynder først at løbe fra det øjeblik, der er symptomer. Der vil imidlertid kun være 1 år til at anmelde skaden i, da der kun er 1 år tilbage, før den 10 årige forældelse indtræder.