Organisation

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning er en af flere forsikringer under Tandlægeforeningens Praksisforsikring.

Praksisforsikringen administreres af 2 paritetisk sammensatte fællesudvalg, hvor 3 udpeges af forsikringsselskabet og 3 udpeges af Tandlægeforeningen, heraf formanden.

Fællesudvalget med Tryg Forsikring består af:

Udvalgene har som hovedopgave:

  • at føre tilsyn med, at ordningerne forløber i overensstemmelse med parternes aftaler og intentioner.
  • at sørge for regnskabsaflæggelse,
  • at fastlægge præmien,
  • at informere om ordningen,
  • at foreslå forbedringer og justeringer af forsikringsdækningerne.

Forsikringens daglige virksomhed varetages dels af sekretariatet på Svanemøllevej i Hellerup, dels i Tryg og Codan forsikring.

Sekretariatet på Svanemøllevej

Dorte Schou
Administrativ medarbejder

Preben Lindhardt
Administrativ medarbejder