Organisation

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning er en af flere forsikringer under Tandlægeforeningens Praksisforsikring.

Praksisforsikringen administreres af 2 paritetisk sammensatte fællesudvalg, hvor 3 udpeges af forsikringsselskabet og 3 udpeges af Tandlægeforeningen, heraf formanden.

- - - - -

Udvalgene har som hovedopgave:

at føre tilsyn med, at ordningerne forløber i overensstemmelse med parternes aftaler og intentioner.
at sørge for regnskabsaflæggelse,
at fastlægge præmien,
at informere om ordningen,
at foreslå forbedringer og justeringer af forsikringsdækningerne.

Forsikringens daglige virksomhed varetages dels af sekretariatet på Svanemøllevej i Hellerup, dels i Tryg og Codan forsikring.

Sekretariatet på Svanemøllevej

Dorte Schou
Administrativ medarbejder

Preben Lindhardt
Administrativ medarbejder