• Bemærkningerne udfyldes af den driftsansvarlige tandlæge. Hvis der er flere driftsansvarlige på klinikken, skal det tydeligt fremgå

    Gem mine oplysninger undervejs