Gå til hoved-indhold

For patienter

Når man bliver behandlet hos en tandlæge, er der altid en risiko for, at der kan ske en skade. Det er imidlertid ikke alle skader, du kan få erstatning for i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.

Læs mere her

For tandlæger

Som autoriseret tandlæge har du efter loven pligt til at informere en patient om muligheden for at søge erstatning, hvis du mener, at patienten har fået en skade som følge af en behandling.                                   

Læs mere her

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning behandler ansøgninger om erstatning, som er modtaget før 1. juli 2024 fra patienter, der er blevet behandlet af/er en del af:

  • Privatpraktiserende autoriserede tandlæger i Danmark og på Færøerne,
  • Autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, i børne- og ungdomstandplejen samt i omsorgstandplejen, eller personer, der handler på vegne af disse, 
  • Autoriserede sundhedspersoner ansat i tandplejen efter lagtingslov om børne- og ungdomstandpleje (Færøerne) 
  • Universiteternes tandlægeskoler 
  • Autoriserede tandlæger i det militære forsvar eller redningsberedskabet samt
  • Tandlæger i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse i det omfang, den indsatte har ret til behandlingen