Skadeanmeldelse - Tandlægens del

  • Ydernummerindehaver/overtandlæge/driftstansvarlig på skadetidspunktet er til enhver tid ansvarlig for udfyldelse og underskrift af anmeldelsen. Underskrift med NemID kan dog også udføres med medarbejdersignatur.

    Hvis du anmelder en skade, uden patienten først har indgivet en anmeldelse, skal du huske at indhente skriftligt samtykke fra patienten jf. Sundhedslovens §§ 43 og 44.