Gå til hoved-indhold

Aktindsigt

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet er omfattet af forvaltningsloven, som blandt andet indeholder regler om retten til aktindsigt. Aktindsigt betyder, at parterne skal vide, hvilke relevante dokumenter, der ligger til grund for den afgørelse, der træffes.

Du får derfor tilsendt kopier af anmeldelser og breve, som sygehuse, tandlæger eller læger fremsender til sagen. Du får også kopi af tand/-lægeerklæringer, hvis du er blevet undersøgt.

Du har ret til at få kopi af journaler fra sygehuse, tandlæger og læger, men dette materiale bliver ikke sendt til dig automatisk. Du skal altså selv bede om det. Langt de fleste patienter har nemlig allerede fået kopi af deres journal fra sygehuset, tandlægen eller lægen.

Når der er truffet afgørelse, har du også mulighed for at få kopi af de interne notater, som Tandlægeforeningens Tandskadeerstatnings tandlægekonsulenter udarbejder i din sag. Du skal blot bede om dem skriftligt, og du vil herefter modtage dem snarest muligt.