Gå til hoved-indhold

Betingelser for erstatning

Specialistreglen
Anmeldelsen af en skade vil blive vurderet i forhold til, hvad en erfaren specialist på området ville have gjort. Det betyder, at patienten vil have ret til erstatning, hvis den erfarne specialist ville have handlet anderledes, og skaden dermed med overvejende sandsynlighed kunne være undgået.

Skader som følge af fejlagtig eller forsinket diagnose eller behandling er ligeledes omfattet af bestemmelsen. Det er dog en betingelse, at skaden skyldes forsinkelsen.

Apparaturreglen
Ved denne betingelse er årsagen til apparatursvigtet uden betydning. Svigt eller fejl i udstyret kan skyldes dels materialet, dels mangelfuld vedligeholdelse eller manglende information om rette brug.

Anden ligeværdig metode
Denne bestemmelse bliver kun sjældent anvendt, da det er yderst sjældent, at to metoder vil kunne betragtes som ligeværdige. Ligeværdighedsbetragtningen foretages ud fra en efterfølgende vurdering.

Tålereglen
Efter denne bestemmelse skal skaden dels vurderes i forhold til grundsygdommens alvor og dels i forhold til skadens hyppighed.

Skaden og de efterfølgende gener skal således være alvorlige set i forhold til grundsygdommen og de forventede følger, hvis sygdommen ikke blev behandlet. Desuden skal skaden og de efterfølgende gener også være sjældent forekommende komplikationer til den behandling, patienten fik ud fra sin tilstand forud for behandlingen.

Hvis begge betingelser er opfyldt, vil skaden samlet set ligge ud over, hvad patienten med rimelighed må tåle.