Gå til hoved-indhold

Ældre love

Alle anmeldelser om skader sket efter 1. januar 2007 afgøres efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Patientforsikringsloven dækker kun skader sket frem til 1. januar 2007.


Sagerne er underlagt de almindelige forældelsesregler. Frem til 2007 var det reglerne i 1908-loven der var gældende, og herefter er det den nye forældelseslov, der regulerer forholdene.