Gå til hoved-indhold

Finansiering af erstatningerne

Udbetaling af erstatningen administreres af forsikringsselskabet, uanset erstatningens størrelse.

For privatpraktiserende tandlæger gælder følgende:

Hvis en erstatning udgør mere end 10.000 kr., finansieres erstatningen af den region, hvor behandlingen er foregået.

Hvis erstatningen udgør mellem 1.000 kr. og 10.000 kr., finansieres erstatningen kollektivt af alle privatpraktiserende tandlæger via tandlægeforeningens Praksisforsikring.

Hvis erstatningen udgør mindre end 1.000 kr, er der ikke krav på erstatning.
_ _ _ _ _

For kommunerne, regionstandplejen, tandlægeskolerne ved universiteterne eller Færøerne gælder følgende:

Erstatninger, der overstiger 10.000 kr. finansieres af den myndighed, som den pågældende klinik eller institution hører under.

Hvis erstatningen udgør mindre end 10.000 kr., er der ikke krav på erstatning.
_ _ _ _ _

For Justitsministeriet (kriminalforsorgen) og Forsvarsministeriet gælder følgende:

Erstatninger, der overstiger 10.000 kr. finansieres af henholdsvis Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet.

Hvis erstatningen udgør mellem 1.000 kr. og 10.000 kr., finansieres erstatningen af Sundhedsministeriet.

Hvis erstatningen udgør mindre end 1.000 kr, er der ikke krav på erstatning.