Gå til hoved-indhold

Aktindsigt

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet er omfattet af forvaltningsloven, som blandt andet indeholder regler om retten til aktindsigt. Aktindsigt betyder, at du skal vide hvilke relevante dokumenter, der ligger til grund for den afgørelse, der træffes.

Du har ret til at få kopi af journaler fra sygehuse, tandlæger og læger, men vi sender dem ikke til dig automatisk. Du skal altså bede om det.

Når der er truffet afgørelse i sagen, har du også mulighed for at få kopi af de interne notater, som Tandlægeforeningens Tandskadeerstatnings tandlægekonsulenter udarbejder i sagen. Du skal blot bede om dem skriftligt, og du vil herefter modtage dem snarest muligt.