Gå til hoved-indhold

For tandlæger

Som autoriseret tandlæge har du efter loven pligt til at informere en patient om muligheden for at søge erstatning, hvis du mener, at patienten har fået en skade som følge af en behandling, som du eller en anden tandlæge har udført eller burde have udført.

Hvis du anmelder en skade, uden patienten først har indgivet en anmeldelse, skal du huske at indhente skriftligt samtykke fra patienten jf. Sundhedsloven §§ 43 og 44.

Det er imidlertid ikke alle skader, der kan tilkendes erstatning for i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.

Først og fremmest er det en forudsætning, at det skal være overvejende sandsynligt, at der er sket en skade som følge af tandbehandlingen eller mangel på samme.

Dernæst fremgår det af loven, at der kan tilkendes erstatning, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden derved ikke var sket (specialistreglen).
  • Hvis skaden skyldes fejl og/eller svigt i medicinsk udstyr (apparaturreglen).
  • Hvis skaden kunne være undgået ved at man havde valgt en anden ligeværdig behandlingsmetode (anden ligeværdig metode).
  • Hvis der er tilstødt en komplikation, der er mere omfattende end hvad man som patient med rimelighed må tåle (tålereglen).

Læs mere om betingelser for erstatning.