Gå til hoved-indhold

Organisation

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning er en af flere ordninger under Tandlægeforeningens Praksisforsikring.

Praksisforsikringen administreres af 2 paritetisk sammensatte fællesudvalg, hvor 3 udpeges af forsikringsselskabet og 3 udpeges af Tandlægeforeningen, heraf formanden.

Fællesudvalget med Tryg Forsikring består af:

Fra Tandlægeforeningen:

 • tandlæge Henrik Paul Nielsen, formand
 • tandlæge Stine Martoft
 • tandlæge Troels Barkholt

og fra Tryg Forsikring:

 • partnerchef Henning Sunke
 • afdelingsleder Maria Idorn
 • skadedirektør Mads Vestergaard Dam

- - - - -

Fællesudvalget med Codan Forsikring består af:

Fra Tandlægeforeningen:

 • tandlæge Henrik Paul Nielsen, formand
 • tandlæge Stine Martoft
 • tandlæge Troels Barkholt

og fra Codan Forsikring:

 • partnerchef Søren M. Framvig
 • afdelingschef Michael Kjær
 • jurist Sandra Brandt

- - - - -

Udvalgene har som hovedopgave:

 • at føre tilsyn med, at ordningerne forløber i overensstemmelse med parternes aftaler og intentioner.
 • at sørge for regnskabsaflæggelse,
 • at fastlægge præmien,
 • at informere om ordningen,
 • at foreslå forbedringer og justeringer af forsikringsdækningerne.

Praksisforsikringens daglige virksomhed varetages dels af sekretariatet, dels i Tryg og Codan forsikring.

Sekretariatet

Noa Jankovic
Vicedirektør

Preben Lindhardt
Administrativ medarbejder 

Jeanne Lundbøl
Administrativ medarbejder

Nida Khan Rehman
Administrativ medarbejder