Gå til hoved-indhold

Kapitel 5: Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 21
Ikrafttrædelsesbestemmelser

Loven træder i kraft den 1. juli 1992 og finder anvendelse for skader, der forårsages efter lovens ikrafttræden.

§ 22
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.