Gå til hoved-indhold

Før du anmelder

Før du anmelder, skal du være opmærksom på følgende:

Frister for anmeldelse
I følge loven kan en skade blive anmeldt for sent. Det betyder at Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning må afvise at behandle sagen.

Der er 2 frister, som har betydning i vurderingen af, om sagen anmeldes rettidigt:

3 år
Der gælder en frist på 3 år fra det tidspunkt, hvor du bliver klar over eller burde være blevet klar over, at der er sket en skade.

10 år
Hvis der er gået mere end 10 år fra behandlingen blev foretaget, til du bliver klar over, at der er sket en skade, kan vi desværre ikke behandle din sag, da der efter loven gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år.


Hvor er skaden sket?
Kun skader som følge af behandling foretaget følgende steder, behandles af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning:

 • Privatpraktiserende tandlæge i Danmark og på Færøerne
 • Regionstandplejen
 • De kommunale tandplejeordninger
 • Universiteternes tandlægeskoler
 • Behandling af værnepligtige og ansatte i det militære forsvar og redningsberedskab
 • Behandling af indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Skaden skal være forårsaget af en autoriseret tandlæge eller anden sundhedsperson.

Skader sket på sygehuse og af øvrige autoriserede sundhedspersoner skal anmeldes til Patienterstatningen.


Hvilke sager skal ikke anmeldes?

 • Sager, hvor der alene er mangelfuldt arbejde, der kan laves om. Et evt. krav skal i stedet rettes mod den tandlæge, der har udført behandlingen.
 • Sager, hvor skaden er sket i regionstandplejen, børne- og ungdomstandplejen og tandlægeskolerne før den 1. januar 2004.
 • Sager, hvor skaden er sket i regionstandplejen, børne- og ungdomstandplejen og tandlægeskolerne, og erstatningen ikke overstiger 10.000 kr.
 • Sager, hvor skaden er sket hos en privatpraktiserende tandlæge, og erstatningen ikke overstiger 1.000 kr.
 • Sager, hvor skaden er sket hos en tandlæge udenfor Danmark.

Hvem kan anmelde en skade?
Det er alene den skadelidte patient eller den tandlæge, der har udført behandlingen eller er ansvarlig herfor, der har ret til at anmelde en skade. 

Hvis tandlægen anmelder en skade, uden patienten først har indgivet en anmeldelse, skal tandlægen altid indhente skriftligt samtykke fra patienten, inden fremsendelse af anmeldelse. Det er imidlertid ikke muligt at behandle sagen, hvis vi ikke modtager en anmeldelse fra patienten.

Patienten skal med sin anmeldelse bl.a. give fuldmagt til, at Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og forsikringsselskabet må indhente relevante oplysninger til sagen. 


Behandlingsoverslag
Vi gør opmærksom på, at udgifter til behandlinger som udgangspunkt kun dækkes efter godkendt behandlingsoverslag.


Advokat
Vær opmærksom på, at eventuelle advokatudgifter normalt ikke dækkes, da forsikringsselskabet er forpligtet til at oplyse sagen fuldt ud, før afgørelse træffes.


Flere oplysninger
Du kan eventuelt finde yderligere oplysninger under FAQ.